skäl

Det finns hundratals anledningar att köpa boken eller om man inte kan låna den online. Nu är jag äntligen där då jag inte har någonting att skriva om. Måste man inte tanka på lite egna tankar och forska vidare? Ja ja det blir mycket lönsamt och skriva som man tycker för ingen är väl mer perfekt än själva läsaren?

31 maj 2015