redo

När man känner sig redo är man oftast det. Det gäller att känna sig redo för utmaningar och verkligen se över det man behöver ha. Efter ett tag känner man sig öppen för någonting som kan vara allt ifrån skogsvandringar till olika platser som ska besökas. Oftast hamnar man på fina turist mål men känner att man antingen har tillhörighet till gruppen eller inte. Jag tänkte att man måste uppleva platser på ett eller annat sätt för att kunna fånga inspiration. Jag behöver även tänka fritt och för det krävs det alltid lugn och ro! Det fria sinnet är det viktigaste och när man ställs inför prövningar. Som i centret domedagsvapnet så måste man vara på sin säkra sida även om det inte nämns!

7 jun 2015