nytt!

Jag hade en problemfri morgon idag och när jag tänker efter så är det bara att låta tankarna flyta in. Eftersom det är jobbigt att skriva hela tiden får man börja memorera allt om inget annat finns till hands. Ska vänta med att bara skriva ner det för då blir upplevelsen skönare. Men å andra sidan, vem diskuterar mycket och jobbar lite? Nej, man ska ta långa pauser och låta sig själv andas och det gäller det mesta som inte fungerar av sig självt.

11 maj 2015