Dags för Blot!

Det är dags att blota till asarna och anledningen är den samma som förr!

Det handlar liksom inte om att ge det man håller av mest utan att visa sin vördnad till de som står en bi på annat plan.

Gudarna är heliga liksom de gudar vi håller av mest och blotar till. räkna med att visa den respekten för dig själv och för andra det är alltså inget tvång.

1 dec 2019