Affärer

När bör man diskutera affärer? Många karaktärer man ser i böcker och film är kompetenta affärsmän och kvinnor. Således man inte själv drunknar i affärer så vill man ju veta om det finns själ att begrunda denna samhälls uppbyggnad. Och jo visst vi lärde oss tidigt att ransonera med det vi var begåvade med och snackar man inte politik så har man alltid en sådan grundtanke som gör en till riktigt uppriktig i lägen som att gå och handla själv och ta kritik om man lägger bud i börsen. Nu är det inte så att alla har rätt när de gör affärer och det finns många exempel på hur förödande det kan bli. Om man inte misstänker orätt ska man inte heller agera tycker många. Men det finns de som ser fler och fler logiska lösningar i att göra det förhandlingsbart. Att misstänka att någon agerar rätt och gör fel är även det saker som påverkar det mänskliga sinnet i olika riktningar. Om man sparar lite glöd i att rätta sig efter vad massan tycker så ska man också tänka på att det kan vara fel att följa den blint om man inte vet vart vägen leder. Att vara osjälvisk i fel tillfälle kan vara straffbart i olika samhällsåskådningar och politiska riktningar. Agera utifrån den lilla individen och hjälp dina vänner att förstå konsekvenser och innebörder. Man lär sig ett och annat av starka personligheter och politiker även om de har fel! Att bygga karaktärer som lättare går att styrka för att de hellre riktar sin styrka i vad de gör och grundar sin benägenhet i. Kan vara avgörande inflytelserika personligheter i skuggan av sig själva. Om man har tid och är klok nog att vara smart i efterhand. Jag gillar att skapa flugor och om det inte är flugornas herre själv så måste jag tänka ibland själv också.

5 feb 2017